JOGI NYILATKOZAT A WEBOLDAL TARTALMÁRÓL

 

Általános tájékoztatás

https://www.juhaszdora.com weboldalt (a továbbiakban: weboldal) Juhász Dóra egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Tulajdonos) üzemelteti.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

 

Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá

esnek,azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Tulajdonos jogosult.

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Tulajdonos azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba:

A pontos https://www.juhaszdora.com weboldal forrás megjelölésével és  linken keresztüli hivatkozással.

 

A weboldal tartalma

A közölt adatok tartalmáért, azok betartásukért és annak következményeiért, valamint aktualitásáért a Tulajdonos nem vállal felelősséget. Az oldalon és a bejegyzésekben megjelentetett

információk nem minősülnek hirdetésnek. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a Tulajdonos nem vállal felelősséget.

 

A weboldal elérése

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldalakhoz

való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen

felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy

veszteségért való felelősséget a Tulajdonos kifejezetten kizárja.

 

Kapcsolódó honlapok

A Tulajdonos weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási

lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Tulajdonos weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett

információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Tulajdonos valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Tulajdonos nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez Tulajdonos weboldalai kapcsolódnak, vagy

amelyekre hivatkoznak.

 

Jogkövetkezmények:

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Tulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Tulajdonos fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

 

Budapest, 2020. szeptember 1.

 

Juhász Dóra e.v.

 

 

 

 

Select your currency
HUF Magyar forint